X
تبلیغات
موج مثبت ومنفی
گروه زیست شناسی دانش اموزان دبیرستان فاطمه الزهرا (س)

این هم چندتا شعر خوشگل واسه دوست عزیزم فرشته جون که خیلی واسم عزیزه

 

شدم موضوع نقاشی
که شاید یاد من باشی
شوی شاگرد نقاشی
و....
به روی بوم عمر من
زدی نقشی
ز بی نقشی
گهی بر غم کشیدی
من شدم خوشحال
که شاید تو درختی
تا فرود آیم به دستانت
ولی دیدم که خورشیدی
ز گرمایت شدم بی حال و بعد از مدتی اندک
شدم بی تاب
مرا دریاب
ورق را پاره کردم دور ریختم
...........
بروی صفحه ای دیگر
شدی کوهی
شدم کاهی
که من اندر تو ناپیدا و شاید هیچ
شدم غمگین
کمی پر رنگترم کردی
شدم چوبی
تو هم کوهی
چنانچه پیش از آن بودی
شدم خوشحال
مرا برد ناگهان سیلی
زدم فریاد
زدم فریاد و همراهش زدم تیشه
به روی بوم نقاشی
ورق را پاره کردم دور ریختم
به روی صفحه ای دیگر
شدم قلبی
تو هم تیری
میان سینه ام رفتی
مرا کردی دو تکه
ز عشقت خرد کردی
ورق را پاره کردم دور ریختم 

به روی صفحه آخر

شدم شبنم
که من آهسته و نم نم
چکیدم من ز برگ تو
که لایق تر ز این جمله
برایت نیست تصویری

 

سفر

سفر کردم به شهر بی ستاره
که گفتم شاید اونجا غم نباره
ولی دیدم که غم اونقدر زیاده
که هر جا پابذارم غم بباره
گرفتم چتری روی سرم زود
ولی غم کرده اونو پاره پاره
نفهمیدم که جنس غم چی بوده
که چتر من به زیرش زاره زاره
درست کردم با عشقت جون پناهی
چنین ابر غمو کردیم بی چاره

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 19 خرداد1390ساعت 0:52  توسط محیا-فرشته | 

حضرت علی می فرمایند :"مواظب افکارت باش که گفتارت می شود – مواظب گفتارت باش که رفتارت می شود- مواظب رفتارت باش که عادتت می شود – مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود –مواظب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود"...

 

تاحالا شده وقتی دارین با کسی صحبت می کنین احساس کنین که طرف مقابل به شما حس خوبی رو انتقال میده یه جورایی طرف بهتون موج مثبت میده  ویا بالعکس طرف مقابل بهتون موج منفی میده و انرژی تون تحلیل میره ؟؟؟

 

انسان موجود عجیبیه ،جدای از پیچیدگی ای که در خلقتش وجود داره وهماهنگی ودقتی که درکوچکترین عنصر وجودیش  وجود داره از نظر بعد روحی دارای شگفتی های زیادیه ،در تمامیه ادیان خیلی توصیه شده که از فکر کردن به کارهای نادرست دوری کنیم چه برسه به انجامشون.

 

موج مثبت:

مادرم خواب دید که من درخت تاکم.تنم سبز است وازهرسرانگشتم،خوشه های سرخ انگور اویزان . مادرم شاد شد از این خواب وآن را به آب گفت .فردای ان روز ،خواب مادرم تعبیرشد ومن دیدم اینجا که منم باغچه ای است وعمری است که من ریشه در خاک دارم وناگریز دستهایم جوانه زد وتنم-ترک خورد وپاهایم عمق را به جست وجو رفت .واز ان پس تاکی که همسایه ی ما بود ،رفیقم شد واو بود که به من گفت کهمه عالم می روند وهمه عالم می دوند ،پس تو هم رفتن ودویدن بیاموز .

من خندیدم وگفتم:اما چگونه بدویم وچگونه برویم که ما درختیم وپاهایمان در بند !او گفت :هر کس اما به نوعی می دود.اسمان به گونه ای می دود وکوه به گونه ای و درخت به نوعی.

تو هم باید از غورگی تا انگوری بدوی .

وما هم از صبح تا شب دویدیم  واز شب تا سحر .زیر داغی آفتاب دویدیم وزیر خنکی ماه –دویدیم همه بهار را دویدیم وهمه تابستان را ....

وقتی دیگران خسته بودند ما می دویدیم ،وقتی دیگران نشسته بودند ما می دویدیم و وقتی همه در خواب بودندما می دویدیم . تب میکردیم وگر می گرفتیم ومی سوختیم و می دویدیم هیچ کس اما دویدن ما را نمی دید .هیچ کس اما دویدن حبه ی انگوری را برای رسیدن نمی بیند و.. سرانجام رسیدیم وخامی سبز ما به سرخی پختگی رسید وسرانجام هر غوره ،انگوری شد .من از این رسیدن شاد بودم ،تاک همتاسه اما شاد نبود وبه من گفت : تو نمی رسی مگر اینکه از میوه های رسیده ات بگذری و به دست نمی اری مگر انکه انچه را به دست آورده ای از دست بدهی ونصیبی به تو نمی رسد مگر انکه نصیبت را ببخشی .

وما از دست دادیم وگذشتیم وبخشیدیم همه دار وندار تابستانمان را .

 

امواج مثبت:

انسان فطری مثبت بوده ودارای امواج مثبت می باشد مثلا :بچه پاک  ومعصوم بوده وکاملا مثبت است ودارای اوراپاک وجذاب می باشد اگر از اورا یا هاله بچه

پاک و مثبت است وبرای همین جذاب است .بچه هر چقدرکه زشت باشد باز هم جذابیت دارد واین به خاطر اورای پاک اوست پس فطرت تمام انسان ها پاک ومثبت است وخداوند در قران می فرماید:"من از روح خود در انسان دمیدم."

ذهن آدمی کارگاه تولید فکراست که از منبعی به نام ضمیر ناخودآگاه سرچشمه می گیرد.ضمیر ناخودآگاه نمی تواند خوب را از بد ودرست را ازغلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر ازآن غافل شویم می تواند سرنوشت ما را به دست گرفته وآن را به هر جا که دوست دارد ببرد .در حقیقت نوع وکیفیت افکار واندیشه آدمی سازنده نوع وکیفیت زندگی اوست-اندیشه زیبا ومثبت می تواند بهشتی در زندگی انسان بسازد-چنانچه اندیشه منفی می تواند جهنمی در زندگی او خلق کند.انسانها همان خواهند شد که در اندیشه آنند بنابراین آینده هر کس در گرو نگرش او به زندگی است .

موفق ترین انسان ها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند-انان که می پندارند قادرنیستند در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته ودر جنبه های منفی وقایع تمرکز کردند.

 

افکار مثبت:

افکار مثبت افکاری سازنده انگیزه دهنده وانرژی بخش هستند که بر اثر تلقین تکرار وتمرین به ذهن راه می یابند وباعث می شوند ذهن و فکر مثبت شوند در این صورت کنترل فکر در اختیار ماست تفکر مثبت یعنی هنر استفاده بهینه ازهرشرایطی با توجه به مدیریتی که بر اندیشه خواهیم داشت. تفکر مثبت یعنی توانمندی در درک پیام های طبیعت وانسانها وبه طور کلی عالم هستی.

تمام افراد مجهز به سیستم ورودی وپردازش و خروجی هستند هر انسانی نقشه ای ذهنی ومخصوص به خود از جهان دارد و دنیای مخصوص به خود را از دریچه ی ذهنی خود می بیند.انسان ها قدرت دارند که فیلتر هایی در مسیرورودی ها قرار دهند تا با تغییری در معنی ها ومحتواها وزمینه ها-فضاهای متغیر وهدفمندی برای سیستم پردازش ایجاد نمایند فیلترهایی را که برای ورودی ها به کارمیگیرید باید مثبت وسازنده وخلاق باشد .به خاطر داشته باشید که اعمال ما نشات گرفته از افکارمان هستند برای ایجاد هر گونه تغییردرعمل ابتدا باید تغییری در شیوه ی تفکرصورت گیرد. باید یداد بگیریم چگونه می توان جهان اطرافمان رابه یک مفهوم وادراک وتجربه ی خاص تبدیل کرد.

از طریق متفاوت اندیشیدن متفاوت رفتار خواهید کرد وبه نتایج متفاوتی نیز خواهید رسید به خاطر داشته باشیدکه (وسخر لکم ما فی السماوات و الارض)یعنی ای انسان آنچه درآسمانها وزمین است برای شماتسخیر شده است بنابراین باتوجه به نظام حکیما نه ی هستی وتوجه به این نکته که هیچ چیزی عبس آفریده نشده است وباتوجه به این نکته که انسان قراراست خلیفه ی خدا شود می توان دریافت که حتما تمام عالم حامل پیامی برای ماست.هیچ پدیده ای تصادفی نیست وما باید هوشیارانه سهم خود را برداشت نماییم باتفکر مثبت می توان از هر پدیده ای تجربه ای آموخت ودرسی گرفت.تک تک لحظات وهر آنچه دراطرافمان می گذردمی تواند معلم ومربی ما باشد.

زقرص ماه رخشیدن بیاموز      زدست ابربخشیدن بیاموز

صفاازقطره های پاک شبنم       زجام لاله خندیدن بیاموز

بخوان درچهر گل آیات پاکی       زبلبل عشق ورزیدن بیاموز

سرافرازی زکوهستان فراگیر      ز موج بحر جنبیدن بیاموز

زچشم اختران شب زنده داری      زدور چرخ گردیدن بیاموز

سکوت ازتیره شبهای دل انگیز    ز ظلمت رازپوشیدن بیاموز

امید   زندگانی   از   بهاران        زچشمه سار جوشیدن بیاموز

ز مرغان نغمه ی تسبیح  بشنو         ز دریا  آسمان  دیدن  بیاموز

جمال آفرینش را زصد شوق        چو شهنازی  پرستیدن   بیاموز

 

برای استفاده بهینه ازلحظه ها باید یاد بگیریم که درهرواقعه قسمت مثبت وزیبایی وجود داردکه باید آن راکشف کرد.انسانهای عاقل کسانی هستند که دربرخورد باموقعیت ها موضع گیریهای مناسبی دارند تصمیمات سرنوشت سازند نه شرایط . بهترین زاویه نگاه به یک پدیده را شناسایی کنیدوسپس باپدیده یاموقعیت برخوردنمایید .

(ان مع العسر یسرا) یعنی دردل سختی ها وهمراه با آنها آسانی وجود دارد.آنچه اهمیت دارد هنرزیبایی شناسی است درهرجلوه ای از این عالم می توان زیبایی نسبی مربوط به آن را شناخت واز آن بهره برداری نمود موسیقی متن زندگی خود را خودتان بنوازید تحلیل وترکیب وقایع مهم است نه برخورد وپشت سر گذاشتن .

یکی از دست اورد های بسیار مهم تفکر مثبت هنر شکر گذاری است. توجه به این موضوع که نعمت ها بازدهی لازم دارند ومصرف هر نعمت نیز بایددر بهترین راه و مطمئن ترین شکل صورت گیرد باعث شکر گذاری می شود ونتیجه ی آن افزایش بهره بری فردی است

هر کلمه یا عبارت حامل یک بار مثبت ومنفی است که خودتان نیز ان راتشخیص میدهید.از کلمات وجملاتی استفاده کنیدکه حامل بارمثبت هستند حتی اهداف خودرانیزباعبارات مثبت مشخص کنید  به مثبت ها خیره شوید وبه منفی ها نظر کنید عادت کنید دوربین های خود را در محلهایی نصب کنید که بهترین زاویه ی دید را داشته باشند .

خدایا آرامشی عطا بفرما تا آنچه را که تغییر ناپذیراست بپذیرم .شهامتی عنایت بفرما تاآنچه را که تغییر پذیر است تغییر دهم وخردی عطا کن تافرق میان این دورانیز بفهمم  .

 امام صادق (ع)می فرماید :"درهر چیزی که اتفاق می افتد برای صاحبان خرد وعبرت گیرندگان درس وپیامی نهفته است ."

پیامبر اکرم (ص)می فرماید:"درزندگی شمانسیم هایی می وزد که از جانب خداست آگاه باشید که خودتان را درمعرض دریافت این نسیم ها قراردهید."

به دنیا به گونه ای نگاه کنید که درشما حرکتی ایجاد کند .

امام علی(ع)می فرماید: "دنیاوآنچه دران است  مثل خورشید است" .

اگر با ان به اطراف نگاه کنی باعث نورانیت وبینایی می شود اما اگر به ان نگاه کنی کور می شوی.

 

 

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید          معشوق همین جاست بیایید بیایید

ده بار ازآن راه بدان خانه برفتید            یک بارازاین خانه براین بام برآیید

یکی از بهترین راه های رسیدن به تفکر مثبت این است که از سوالات پرقدرت وانرژی بخش وزاینده وپویا استفاده کنیم .برای مثال :

                                   خدایا چگونه تو را شکر کنم که ذهنم رامتوجه یاد خودت کردی ؟

 واژه الحمدا... رب العالمین را به عنوان جلوه کلامی ورفتاری برای شکر گزاری زندگی خود جاری کنید

 

ویژگی های افراد مثبت نگر:

*باوجود تفکردرباره گذشته و آینده در زمان حال زندگی می کنند واز آنچه دارند راضی وخشنودند.

*ازنظرات درست ومنطقی دیگران استقبال می کنند وبرای رد کردن نظرات نادرست حتما دلیل منطقی دارند.

*در گفتارهای خود از کلمات وعبارات مثبت وامید بخش استفاده می کنند.

*همیشه سعی میکنند باتلاش وکوشش به موفقیت برسندواگر در کاری موفق نشدند-عامل را ابتدا درخود وسپس در شرایط بیرونی جست وجو میکنند .

*مشکلات را ناچیز شمرده وبرای حل آنها از توانایی خودوراهنمایی دیگران استفاده میکنند.

*چون دارای ذهن مثبت هستند میتوانند افکارشان راکنترل کنند.

*همیشه قبل از عمل یاصحبت کردن فکر میکنند به همین دلیل کمتر دچاراشتباه وخطا یا ضد نقیض گویی میشوند.

*مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود وراهنمایی دیگران استفاده می کنند.

*همه چیز درنظر آنها زیبا ولذت بخش بوده وسعی میکنند ازمواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

+ نوشته شده در  شنبه 18 اردیبهشت1389ساعت 21:13  توسط محیا-فرشته | 

افکار منفی:

افکاری بازدارنده ومخرب روح وروان هستندووقتی به ذهن راه یابند،تعمیم یافته وبه سرعت تمام ذهن را مشغول میکنند که در این حالت ما در اختیار افکارمان قرار میگیریم.

 

بعضیها مدام موج منفی میفرستند.مدام از بدبختی وشکست وآینده تیره وتارحرف میزنند.طوریکه آدم با دیدن آنها یاد یک کلمه ی بد می افته (درد)....

-آقا!ملت ما بدبخت ترین ملت روی زمینه!!!

-آقا فرارمغزها به حدی رسیده که دیگه تو کله پزی ها هم مغز پییدا نمیشه،فقط زبان وگوشت!!!

این بدبینان به زندگی گویا فقط نیمه ی خالی لیوان را می بینند واگر کسی نیمه ی پر لیوان را ببیند او را خوش خیال مینامند:برو بابا خوش خیالی ها!!!

 

حالا راستی به نظرتون چرا این همه جلوه ی منفی رادر جامعه مان می بینیم؟خود شما اهل موج منفی هستید یا مثبت؟

 

- خوب حالا میریم سر اصل مطلب ...!!!

میدونید توی زبان هندی  به موج منفی میگن ماند (شیطان)

ماازصبح تا شب مدام تحت تاثیراین دوموج قرارداریم،دیدین مثلا یه روزخیلی خوش وخرم از خواب بیدار می شیم سوار تاکسی می شیم میریم سر کار ولی وقتی به محل کارمون می رسیم دیگه روحیه ی شاد قبلی رو نداریم (یا سرمون درد میکنه یا بی حوصله میشیم ...) اینا همش برای اینه که از دیگران ماند دریافت می کنیم بنابراین امواج نقش مهمی درمادارند.

ماند به دودسته تقسیم می شود:

1.مستقیم (خودمون می سازیم)

2.غیرمستقیم(ازدیگران ومحیط دریافت می کنیم)

 

1.ماند مستقیم

هرچیزی را که در کتب الهی،اخلاقی واجتماعی انسان را به آنها آگاهی داده اند مثل :دروغ گفتن،غیبت کردن،دزدی کردن،تجاوز به حقوق دیگران ،حسادت،نفرت،تهمتوکلام منفی ورفتار منفی وبد. همه ی این کارها تولید موج منفی یا ماند می کنه که هم به خودمون آسیب می رسونه وهم به دیگران منتقلش می کنیم.(اینجا آدم متوجه میشه چرا درادیان این کارها به نام گناه خوانده میشن.)

 

2.ماند غیرمستقیم

هرچیزی که باانسان برخورد کند وروح وروان انسان را مورد تخریب قرار دهد از طریق محیط. مانند مسخره کردن،دست انداختن دیگران،حتی دیدن زباله،قطع کردن درختان .

مثلا با کسی زندگی میکنیم که مدام کلمات منفی ومایوس کننده میگه یا از کنار آدمی که داره داره فحش میده رد میشیم  وحرفاشو میشنویم  ویافیلم خشن میبینیم یا درروزنامه همش دنبال صفحه ی حوادث میگردیم وحتی رفتن به قبرستان درشب باعث دریافت ماند میشه (میبینی این هم توی دین نهی شده جالبه،نه؟)حتی محیط بیمارستان (به جز بخش تولد نوزادان )به آدم ماند سرایت میده

به طور کلی با شنیدن کلام منفی ودیدن وقرار گرفتن درمحیط هایی که ماند تولید شده ما ماند دریافت میکنیم حتی فکر منفی دیگران میتونه به ما ماند بده خصوصا اگه باهاشون دست بدی ،یا این قدر نزدیکشون باشی که هاله های بدن نزدیک هم قرار بگیره ...

 

 

چه کارکنیم که از دیگران ماند دریافت نکنیم؟؟؟؟

1.فرار!

یعنی تاجایی که امکانش هست،ازاجتماعات وکسانی که ماند تولید میکنند دوری کنیم .بین آدمایی که همش درباره ی کشتار مریضی وفقر وغیره حرف میزنند ننشینیم.

2.حرف توی حرف آوردن!

یعنی اگر مجبورید پیش آدمی باشید که ماند تولید میکنه،یامثلا کسیه که مثل مادروپدر و...ترکش کنین نمیشه ترکش کنین وعوض شدنی هم نیستن ،وقتی شروع میکنن از چیزای منفی حرف بزنن شما مدام سعی کنین حرف رو عوض کنین ،ازنقاط مثبت اونا حرف بزنین و...

3.ازدر عشق وارد شدن!

فرض کنیم یه نفرشروع کنه به فحش دادن به شما!میدونم خیلی سخته!اگه می خوای ازش ماند نگیری باید باهاش خوب حرف بزنی!اینجوری امواج مثبت تو،اثرماند اونوکم می کنه!لاقل فکر کن این کارو واسه خودت داری می کنی نه اون،اینجوری انجامش راحتتر میشه!

4.سکوت!

اگه دیگه راهی نداشتی وامکان انجام هیچکدوم از راههای بالا هم نبود،سکوت کن 

 

 

ویژگی افراد منفی نگر :

*همیشه از وضعیت موجود وگذشته خود شکایت دارند ونسبت به آینده بد بین هستند .

*غالبا با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می کنند .

* در گفتارهای خود ازکلمات وعبارات منفی به کرات استفاده می کنند

*در برخورد باکوچکترین مانعی از تلاش دست می کشندودیگران یاشرایط را عامل شکست وبدبختی خود می دانند.

* تمرکز فکر ندارند وضدونقیض صحبت می کنند ودررفتارشان خطا واشتباه زیاد است به عبارت دیگر اول عمل می کنند بعد فکر!

*چون منفی نگر هستند افکارشان بر آنها تسلط دارد.

*اگرازآنها خواسته شود نظری بدهند فقط به جنبه های منفی ان توجه کرده وآن را بیان می کنند.

* ازکاه کوه می سازنند واز درگیر شدن با مشکلات گریزانند

* غالبا افسرده،کج خلق ،بدخواب،کم اشتها،عصبی و ناتوان هستند .

* همیشه همه چبز در نظر آنها غمگین وناامید کننده است وازآن چه دارند هیچ لذتی نمی برند .

* درارتباط های اجتماعی خود به همه کس وهمه چیز شک دارند.

 

 

زندگی شما میتواند به زیبا یی کارهایتان باشد فقط باید باور داشته باشید که میتوانید کارهای ساده ای انجام دهید.حالا براتون لیستی از کارهایی که میتونه برای داشتن زندگی شادتر کمکتون کنه آوردیم.

 

سلامتی:

1.آب فراوان بنوشید.

2.از سبزیجات بیشتر استفاده کنید.

3.باااین 3تا E زندگی کنید:Energy-Enthusiasm-Empathy(دلسوزی وهمدلی ،شورواشتیاق،انرژی)

4.ازمدیتیشن،یوگا،نمازودعا کمک بگیرید

 

شخصیت:

1.زندگی خود را باهیچکس مقایسه نکنید.

2.انرژی خودرا صرف فضولی درامور دیگران نکنید.

3.حسادت یعنی اتلاف وقت ،شماهرچه راباید داشته باشیددارید.

4.زندگی کوتاه تر از آن است که ازدیگران متنفر باشید ،نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.

5.هیچ کس مسئول شادکردن شما نیست مگر خود شما.

 

جامعه:

1.هرروزیه چیزخوب به دیگران ببخشید.

2.خطای هرکسی رابه خاطرهرچیزی ببخشید.

3.زمانی رابا افراد بالای 70سالوافراد زیر 6سال بگذرانید.

4.اینکه دیگران چه فکری راجع به شما میکنند به شما مربوط نیست.

 

زندگی:

1.خداوند درمانگرهرچیزی است.

2.هرموقعیت چه خوب چه بدگذرااست.

3.بخش عمده ی درون شما شاد است بنابراین شادباشید

4.همین که صبح ازخواب بیدار می شوید بایدازخداوندتشکر کنید.

 

نقش موج منفی مثبت در آب:

یک پژوهشگرژاپنی به نام پروفسور ماساروایموتو آزمایشهای جالبی برروی آب انجام داده است.آقای ایموتو در مورد آب وتاثیر پذیری وهوشیاری آن تحقیق کرده است.

خلاصه نظر ایشان این است که اگر افکار بشری قبل ازاینکه آب یخ ببندد متوجه آب شوند،تصاویر میکروسکوپی حاصل از کریستال آب بسته به اینکه این افکار مثبت یا منفی باشند ،زشت وزیبا خواهد شد.

 

آیامی دانید مولکولهای آب ازنوشته ای که روی ظرف آن می نویسید تاثیر می گیرند؟

مثلا اگر برروی ظرف آب کلمه ی زیبا بنویسند مولکولهای آب در انجماد شکلی منظم وزیبا ودر صورتی که کلمه با مفهوم نازیبا بنویسند ساختار مولکولی آن نا منظم وزشت  خواهد بود

66درصد وزن بدن ما آب است بنابراین نباید ازجادوی کلمات غافل شد...

خداوند می فرماید :هرآنچه در آسمانها وزمین است مرا تسبیح می کنند.

تابه حال ازخود پرسیده اید این جمله چه معنایی دارد ؟

 

هر ذره ای در عالم هستی دارای ادراک وفهم وشعور است .

 

همه ی ذرات عالم هوشمندانه در مقابل خدای خودشان تعظیم وتسبیح می کنند .

 

همه ذرات هستی در محضر خدا هستند وتعبد د رمقابل خدا دارند .

 

همه ذرات هستی در ازا ی تک تک اتفاقاتی که در عالم اتفاق می افتد از خودشان واکنش نشان می دهند.

 

واین فقط من وشما نیستیم که هوشمندانه رفتار می کنیم آب یکی از اینهاست .

 

آب دعا را می فهمد ،فحش واهانت را می فهمد وتفاوت قائل است بین نوشته ی مثبت ومنفی و رفتار خوب وبد وفکر مثبت ومنفی .

 

آب پیام بسیار مهمی برای ما دارد گوید که نگاهی عمیق تربه خود بیندازیم..

 

+ نوشته شده در  شنبه 18 اردیبهشت1389ساعت 21:5  توسط محیا-فرشته |